Az Antall József Alapítvány (A.J.A.) a Corvinus Egyetemmel, a Külügyminisztériummal, a Miniszterelnöki Hivatallal és a Konrad Adenauer Alapítvánnyal együttmûködésben „Az új világrend születése” címmel kreditpontért felvehető képzéssorozatot tart fent.

Ennek keretében Antall Péter kutatási igazgató felkérésére a 2007. évi kurzus őszi szemeszterében 2007. november 14-én „Afrika, az ‘elfelejtett kontinens’ – etnikai háborúk és népességrobbanás” címmel tartott előadást, illetve konzultációt dr. habil. Benkes Mihály (ELTE TÁTK Politikai Tudományok Tanszék).

Előadásának gerincét a Biztonságpolitikai kézikönyv (szerk. Deák Péter) Osiris Kézikönyvek, Bp., Osiris, 2007. c. kiadványban közölt „Az afrikai biztonság a 20–21. század fordulóján” c. tanulmány tartalmazza, mely a kézikönyv 438–463. oldalain található. Az előadás kitért az afrikai konfliktualitás profiljának felvázolására, valamint az afrikai államiság természetének és a nemzetközi rendszerhez való kapcsolatának vizsgálatára is.

Ez utóbbi témakörben az alábbi főbb kérdések kerültek elemzésre:


(E témához lásd még: Helyzetkép Fekete-Afrikáról. Politikai afrikanisztikai tanulmányok. A Történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára XLIII. Budapest, 2006.)

Szakmai életrajz
Publikációk