TETRIS

Osztás
(Internet Explorer és Safari)MEMORY

Szorzás


KAPCSOLD ÖSSZE!

Alapműveletek


ÓRA, DÁTUM

Dani beteg


LYUKAS SZÖVEG

Összeadás
Számok, számsorok
NYOMTATHATÓ JÁTÉKOK


Játékok - 2.
SZÁMOLJUNK - 1.A játékok többségével a Firefox nem bír el.
Megfelelő böngészők: Internet Explorer, Chrome, Safari


   Új játék   

Szöveges
feladatok


Összeadás, kivonás
Szöveges feladatok
Számok, percek, órák
Szöveges feladatok (mértékegységek)


MEMORY

Szorzás
Osztás


LYUKAS SZÖVEG

Számszomszédok
Összeadás írásban
Mértékegységek


KAPCSOLD ÖSSZE!

Összeadás, kivonás
Összeadás + rejtvény
Alapmûveletek


KREUZZAHLRÄTSEL

Kreuzzahlrätsel
Számoljunk


QUIZ

Melyik számra gondoltam?JÁTÉKOK - 4. OLDAL